speaker-photo

Murielle Flament

Community Investment Officer, NN

Bij NN willen we een positieve impact hebben op de samenleving en een actieve rol spelen in het welzijn ervan. Onze missie luidt dan ook: We help people care for what matters most to them.
Onze aanpak is er op gericht om synergieën te creëren met onze stakeholders en onze inspanning te richten op een maximum aan impact. We ontwikkelen producten en diensten die beantwoorden aan de behoeften van mensen in elke fase van hun leven. Dit vullen we als bedrijf aan met liefdadigheidsinitiatieven die onze identiteit versterken.
Murielle heeft de afgelopen 2 jaar alles rond vrijwilligerswerk gefaciliteerd en gecoördineerd voor NN. Als gevolg hiervan hebben alleen al in 2023 maar liefst 400 medewerkers de handen uit de mouwen gestoken om hun tijd en energie te geven aan degenen die het het hardst nodig hebben.

11:00 - 12:00

Baekeland

Vrijwilligerswerk voor de verandering en de geluksdag: De weg naar maximale betrokkenheid van werknemers via bedrijfsvrijwilligerswerk. (EN)

Deze inspiratiesessie voor organisaties toont hoe je medewerkers echt kan activeren voor corporate volunteering en hoe je als organisatie je ecosysteem van partnerorganisaties rond je kan uitbouwen. Concrete praktijkvoorbeelden worden gegeven door de organisaties zelf.

Initiatief "Vrijwilligerswerk voor verandering" - Europese Commissie
Gezamenlijk leren van het programma "Vrijwilligers voor verandering" van de Europese Commissie. Hoe werknemers betrekken bij het sociale engagement van de organisatie.


De Geluksdag - NN Insurance
In 2023 staken maar liefst 400 medewerkers de handen uit de mouwen om tijd en energie aan verschillende non-profit organisaties te schenken. Hoe een sterke interne marketing en een duidelijk beleid zorgen voor een hoge betrokkenheid van de medewerkers.