SCHEDULE DETAILS Information of Event Schedules

World is committed to making participation in the event a harassment free experience for everyone, regardless of level of experience, gender, gender identity and expression

9:00 - 9:45

Keynote: Connect & Act (NL/FR)

Onze Keynote spreker Luc de Brabandère neemt je mee in zijn visie op de samenleving van morgen. Hij nodigt ons uit om de verbinding op te zoeken en actie te ondernemen om impact te maken. Zijn missie? Ons inspireren.

9:45 - 10:45

Het grote debat: de kansen, de rol en toekomst van het vrijwilligerswerk voor lokale besturen (NL/FR)

We brengen politici en non-profit directeurs samen voor een constructief debat over de rol van lokale besturen en de toekomst van het vrijwilligerswerk. Inzichten vanuit de non-profits kruisbestuiven we met deze van de lokale en nationale politiek.

Hoe kunnen we meer burgerengagement promoten? Waar willen we staan tegen 203? Wat kan de rol zijn van het lokale bestuur, regionale en federale overheid en hoe verhouden zij zich tot de verenigingen? De gemeente als actor, facilitator, promotor? Zonder taboes zoeken we de kansen, grenzen en mogelijke moeilijkheden op.

11:00 - 12:00

Lokaal intern en extern gecoördineerd vrijwilligersbeleid als krachtige motor van impact (NL/FR)

Extern gecoördineerd vrijwilligersbeleid - Gemeente La Bruyère

Lokale overheden hebben een essentiële rol te spelen in de ondersteuning van de vrijwilligerssector en extern vrijwilligerswerk. Verenigingenworden versterkt worden in hun acties, op het vlak van werving, opleiding, informatie, organisatie en netwerking. Lokale diensten reiken hen instrumenten aan om hun activiteiten te ontwikkelen. De meerwaarde voor de gemeente is groot. De gemeente La Bruyère heeft een bijzonder interessante en efficiënte organisatie opgezet om dit te ondersteunen en deelt de verworven inzichten.

 

De stappen naar intern gecoördineerd vrijwilligersbeleid - Stad Hasselt

Ontdek de sleutel tot een krachtige motor voor maatschappelijke impact door als lokaal bestuur te investeren in intern vrijwilligersbeleid. Een goed vrijwilligersbeleid vertrekt van een overtuigde visie en plaats van burgerengegament en vrijwilligers in het lokale bestuur. Een gedragen vrijwilligersbeleid vraagt natuurlijk ook een investering in coördinatoren, duidelijke krijtlijnen en kader, in processen om eenvormig te werken, in gestructureerde communicatie en een sterk waarderingsbeleid.

13:00 - 14:30

Maak je eigen vrijwilligersprocesplan voor jouw vrijwilligersorganisatie (NL/FR)

Vrijwilligerskracht ontketenen: een praktische gids voor jouw vrijwilligersprocesplan.Met deze workshop duik je in de wereld van een doelgericht vrijwilligersmanagement. Leer hoe je een op maat gemaakt vrijwilligersprocesplan creëert dat de unieke behoeften van jouw stad, gemeente of organisatie weerspiegelt. Dit gaat over de volledige reis van de vrijwilliger van werving, administratie, waardering tot exit. Een interactieve sessie die inspiratie en tools belooft, die onmiddellijk toepasbaar zijn in jouw eigen vrijwilligersbeleid.

15:00 - 16:30

ChatGPT en AI, hoe je je non-profit naar de toekomst brengt (FR/NL)

AI is the future! Ontdek in deze workshophoe je AI-tools zoals ChatGPT kunt integreren in de dagelijkse werking van jouw non-profitorganisatie, waardoor je efficiënter, creatiever en innovatiever wordt.

In zijn presentatie deelt hij inzichten over het toekomstbestendig maken van non-profitorganisaties met behulp van AI.

9:45 - 10:45

Buddywerking 2.0 via meten naar een impactvolle armoedebestrijding (NL)

Mathias & Rik loodsen je door de unieke aanpak van ArmenTeKort in het kader van armoedebestrijding. Binnen een radicale empowerment methodiek koppelen ze vrijwilligers als buddy's aan stadsgenoten in kansarmoede. Dat doen ze in een professioneel kader waar er sterk ingezet wordt op een brede opleiding, de nieuwste methodieken én het meten van data om processen te optimaliseren.

11:00 - 12:00

Jouw vrijwilligers motiveren (NL)

Belangrijker dan het aantrekken van nieuwe vrijwilligers is ervoor zorgen dat we de huidige vrijwilligers behouden. In het jaar 2024 verschilt de manier van motiveren aanzienlijk van zo'n 30 jaar geleden. Onze structuur en cultuur moeten gericht zijn op wat vrijwilligers drijft, wat hen verbindt en wat hen aanspoort om terug te keren.

Ongeacht waar je vrijwilligers bij betrekt, heb je één primaire missie: "Zorg ervoor dat vrijwilligers bij hun vertrek meer zin hebben om terug te komen dan ze hadden bij hun aankomst." Dit fundamentele principe staat centraal in onze sessie.


In deze sessie verkennen we deze kerngedachte en bieden we een visie, inclusief tips en trucs, om hiermee aan de slag te gaan. Het draait allemaal om het creëren van een omgeving waarin vrijwilligers niet alleen willen blijven, maar ook enthousiast zijn om terug te keren.

13:00 - 14:30

Workshop Canva.com mooie verbindende communicatie ontwerpen voor burenhulp en vrijwilligerswerk (NL)


Scherp je communicatieskills aan en laat een onvergetelijke indruk achter! Leer hoe je met Canva.com eenvoudig en effectief aantrekkelijke visuele content maakt om je burenhulp en vrijwilligerswerk te promoten. Van sociale media-afbeeldingen tot flyerontwerpen, in deze workshop krijg praktische tips en creatieve technieken om jouw boodschap over te brengen.

15:00 - 16:30

Weerstand bij verandering ombuigen naar betrokkenheid bij vrijwilligers (NL)

De wijze waarop je mensen betrekt bepaalt de wijze waarop ze kijken naar de inhoud. Weerstand heeft soms te maken met de inhoud, maar zeer vaak ook met de manier waarop zaken tot stand komen. Betrokkenheid ontstaat waar mensen zich gewaardeerd voelen in hun kijk. Weerstand ontstaat waar mensen zich gepasseerd voelen in hun kijk. En waar mensen bijeen komen, moeten we durven dialogeren, eerder dan te discussiëren.

Strategisch betrekken van vrijwilligers is key om tot gedragenheid te komen. De juiste werkvormen gebruiken om tot dialoog te komen evenzeer. In deze sessie werken we rond overtuigingen en handvaten die Vrijwilligerswerkwerkt inzet bij het creëren van vrijwilligersbetrokkenheid.

Nog dit, het is evenzeer van toepassing op beroepskrachten, ook mooi meegenomen.

13:00 - 14:30

Hoe word je een inclusieve vrijwilligersorganisatie? (FR)

Ontdek tijdens de workshop 'Hoe word je een inclusieve vrijwilligersorganisatie' concrete strategieën om jouw vrijwilligersorganisatie te transformeren naar een inclusieve gemeenschap. Leer hoe je diversiteit omarmt door middel van praktische voorbeelden, zoals het succesvol aantrekken van vrijwilligers uit verschillende achtergronden en het opzetten van een inclusief vrijwilligersbeleid. Deze workshop biedt inzichten in het creëren van een cultuur waarin elke vrijwilliger zich gewaardeerd voelt en bijdraagt aan de missie van de organisatie.

15:00 - 16:30

Gratis en goedkope digitale tools voor non-profits met SOCIALWare en Koning Boudewijnstichting (FR)

Digitale trends - Koning BoudewijnstichtingDe snelheid waarmee technologische innovaties gebruikers en consumenten bereiken, leidt tot een digitale transformatie van de samenleving en creëert een scala aan mogelijkheden. De vrijwilligerssector is geen uitzondering op deze (r)evolutie. We bekijken hoe digitale tools organisaties efficiënter kunnen maken, verenigingen in staat kunnen stellen om op een andere manier met hun doelpubliek om te gaan en kunnen profiteren van innovatieve mogelijkheden op het gebied van aanbod en diensten. De vrijwilligerssector staat voor een reeks uitdagingen. Studies tonen aan dat veel organisaties moeite hebben om het tempo van de digitale transformatie bij te houden, zich onvoldoende bewust zijn van de mogelijkheden die er zijn en geconfronteerd worden met een gebrek aan middelen en expertise om te investeren in het digitaliseringsproces.


Digitale tools voor jouw non-profit - SOCIALWare
Leer hoe succesvolle non-profits gebruikmaken van gratis en betaalbare digitale tools voor taken zoals fondsenwerving, communicatie en projectbeheer. Verken concrete voorbeelden en strategieën om de technologische infrastructuur van jouw non-profit te versterken, waardoor de impact op maatschappelijke doelen wordt gemaximaliseerd. Deze workshop biedt praktische inzichten in het slim en doeltreffend inzetten van digitale tools voor non-profits.

13:00 - 14:30

Inclusief vrijwilligerswerk voor anderstaligen en personen met dementie (NL)

Dementievriendelijk vrijwilligerswerk - Arteveldehogeschool

Een dementievriendelijke samenleving creëert kansen voor personen met dementie om gelijkwaardig deel te nemen aan een inclusieve maatschappij. Toch blijft het uitdagend om vrijwilligerswerk voor personen met dementie mogelijk te maken. Organisaties, personen met dementie, mantelzorgers en zorgverleners zien vaak vele drempels. Waar zijn er kansen en kunnen we sterktes creëren? Hoe kunnen we ons laten inspireren en drempels omdenken? Elize van Arteveldehogeschool neemt je mee op weg.

 

Vrijwilligerswerk voor anderstaligen, hoe pak je dat aan? - Stad Antwerpen

In deze workshop gaan we na wat de motivatie is van anderstalige vrijwilligers. Welke drempels ze ervaren en wat mogelijke oplossingen zijn. We bespreken de aanpak van Vrijwilligerspunt Antwerpen, de samenwerking met Atlas, Ligo en CVO’s. Tijdens deze workshop sprokkel je ideeën die je kan ondernemen om vrijwilligerswerk mogelijk te maken voor anderstalige kandidaten.

15:00 - 16:30

Burenhulp organiseren - praktijkcases SAAMO en Zorglab Aalst (NL)

De digitale burenmatcher en de buurbel - Zorglab Aalst

Aalst bevordert zorgzame buurten. Het afgelopen jaar lanceerden ze de Burenmatcher, een online platform dat buurtbewoners verbindt door wederzijdse hulp. Of het nu gaat om boodschappen doen, bijles geven, of simpelweg gezelligheid bieden, de Burenmatcher brengt mensen samen. Een ander project gestuurd vanuit Zorglab Aalst is de Buurbel. Deze verbindt buren automatisch telefonisch voor directe hulp. Na een succesvolle test in één wijk zal dit systeem worden verbeterd en uitgebreid worden naar heel Aalst en België. Ontdek de aanpak, uitdagingen, successen en leerpunten van Aalst tijdens deze boeiende sessie!

 

Aan de slag met zorgzame buren - SAAMO

Het project ‘Zorgzame buurten: minder mazen, meer net’ voltrok zich in een tijdspanne van drie jaar in vier landelijke gemeenten in Vlaanderen. Alle kennis en materialen die SAAMO daarbij ontwikkelde, werden verzameld in de e-publicatie Minder mazen, meer net. De expertise vertrekt vanuit de schoot van een lokaal bestuur. Maar de gangmaker voor een zorgzame buurt kan evengoed een middenveldorganisatie, burgerinitiatief of zorginstelling zijn. In het eerste deel van onze inspirerende sessie kom je te weten wat zorgzame buren kunnen betekenen voor hun buurt. In het tweede deel nemen we je mee in het praktijkvoorbeeld van Wingene en kan je kennismaken met hun proces van co-creatie rond de dag van de buren.

8:00 - 9:00

Ontbijt

Geniet van een heerlijk ontbijt en laat het een inspirerende start zijn voor een dag vol boeiende discussies en inzichten!

11:00 - 12:00

Uitwisseling tafels vrijwilligerswerk met Vrijwilligerspunt Gent (NL)

Onder begeleiding van het Vrijwilligerspunt in Gent nodigen we iedereen uit voor uitwisseling rond concrete uitdagingen, problemen en oplossingen met betrekking tot vrijwilligerswerk. In kleinere groepen worden aan de hand van vragen ervaringen uitgewisseld. De ideale moment om collega's te leren kennen.

12:00 - 13:00

Vegetarische lunch

Verheug je op een verrukkelijke vegetarische lunch tussen 12:00 en 13:00 uur.

15:00 - 16:30

Uitwisseling tafels vrijwilligerswerk met Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel (NL/FR)

Onder begeleiding van het Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel nodigen we iedereen uit voor uitwisseling rond concrete uitdagingen, problemen en oplossingen met betrekking tot vrijwilligerswerk. In kleinere groepen worden aan de hand van vragen ervaringen uitgewisseld. De ideale moment om collega's te leren kennen.

16:30 - 17:30

Receptie met hapjes

Sluit de dag in stijl af met een receptie om 16:30 uur, voorzien van heerlijke hapjes!

9:45 - 10:45

De "S" in ESG als sleutel tot een succesvolle duurzaamheidsstrategie (EN)

In deze keynote sessie benadrukken we het groeiende belang van ESG, CSR, CSRD (reporting), duurzaamheid en maatschappelijk engagement. Het is essentieel om je initiatieven met betrekking tot people sustainability in kaart te brengen en te koppelen aan je duurzaamheidsstrategie, want meten is weten. Ontdek de kracht van je ecosysteem en verbind het DNA van je organisatie met de SDG's.
Ondernemingen met verbetercapaciteit op dit vlak hebben de uitgelezen kans om niet alleen winstgevendheid te vergroten, maar ook een positieve maatschappelijke bijdrage te leveren aan people, planet, én profit. Het is de sleutel tot het benutten van kansen en het duurzaam creëren van waarde voor zowel de samenleving als het bedrijfsresultaat.

De presentatie wordt gegeven in het Engels.

11:00 - 12:00

Vrijwilligerswerk voor de verandering en de geluksdag: De weg naar maximale betrokkenheid van werknemers via bedrijfsvrijwilligerswerk. (EN)

Deze inspiratiesessie voor organisaties toont hoe je medewerkers echt kan activeren voor corporate volunteering en hoe je als organisatie je ecosysteem van partnerorganisaties rond je kan uitbouwen. Concrete praktijkvoorbeelden worden gegeven door de organisaties zelf.

Initiatief "Vrijwilligerswerk voor verandering" - Europese Commissie
Gezamenlijk leren van het programma "Vrijwilligers voor verandering" van de Europese Commissie. Hoe werknemers betrekken bij het sociale engagement van de organisatie.


De Geluksdag - NN Insurance
In 2023 staken maar liefst 400 medewerkers de handen uit de mouwen om tijd en energie aan verschillende non-profit organisaties te schenken. Hoe een sterke interne marketing en een duidelijk beleid zorgen voor een hoge betrokkenheid van de medewerkers.

13:00 - 14:30

Hoe je eigen corporate volunteerbeleid uit te werken als organisatie of bedrijf (EN)

Hoe werk je samen met de ander? En hoe stel je je eigen vrijwilligersbeleid op als bedrijf of als non-profitorganisatie? Welke elementen zijn van belang voor jouw organisatie? Na twee praktijkvoorbeelden maken we de vertaalslag naar onze eigen organisaties. De praktijkvoorbeelden zullen in het Engels worden gepresenteerd. Nadien kan iedereen in zijn eigen taal in dialoog gaan in kleinere groepen.


Opstellen van je vrijwilligersbeleid - Isabel Group
Met welke elementen hield Isabel Group rekening bij het opstellen van hun vrijwilligersbeleid. Lessons learned van een pragmatische aanpak.

 

Hoe mentoring/volunteering de bedrijfspartners van DUO for a JOB versterken – DUO for a JOB

DUO for a JOB deelt hoe zij samenwerken met tientallen bedrijfspartners in België, Frankrijk en Nederland.

Wat zijn de resultaten? Hoe evolueren die? Wat zijn de succesfactoren? En hoe ziet hun aanbod van vrijwilligerswerk eruit?

15:00 - 16:30

Ronde tafels - Brainstorm je eigen projecten voor groepen en bedrijven als NPO (EN)

Samenwerking en co-creatie tussen actoren zijn essentieel. Maar hoe werkt dat voor jouw organisatie? Brainstorm je eigen samenwerkingsprojecten.
De workshop zal hoofdzakelijk worden begeleid in het Engels. Iedereen kan zich uitdrukken in zijn eigen taal. De brainstorm en netwerking kan in het Nederlands of Frans.

HURRY UP! Book your Seat

SUBSCRIBE TO NEWSLETTER

Want Something Extra?